novsw1.png
novsw3.png
novsw5.png
novuj11.jpg
novuj21.jpg
novuj31.jpg
novuj41.jpg
novuj51.jpg
novuj61.jpg

Kentenich József atya felismerte, hogy az új kor kihívásaival szemben csak egy új, erős személyiség tud megküzdeni. Schönstatt alapításakor 1914-ben ezt az utat kezdte meg az akkori gimnazista fiúkkal. Ők új emberekké akartak válni egy új közösségben, Schönstattban. Azonban az első világháború sok mindent megváltoztatott a fiatal közösség számára. Ez a történelmi sarokkő új kérdések elé állította őket.

Ezekben az években ismerkedtek meg az első nők is Schönstattal és szellemiségével, akik a közösségbe szívesen bekapcsolódtak volna. Ez Kentenich atya számára nem volt kérdés. Ő ebben Isten jelét fedezte fel. Az elkövetkező néhány évben egyre több nőt szólított meg a schönstatti lelkiség, akik mindenüket feladva Schönstattba jöttek, hogy egész életükkel szolgálhassák a közösséget. Így Kentenich atya 1926. október 1-én két fiatal tanítónővel megalapította a Schönstatti Márianővérek Világi Intézményét. Az új schönstatti közösség gyors fejlődésnek indult és egyre jobban növekedett.

Az alapító különleges figyelmet szentelt a nővéreknek. Fontos volt számára, hogy a nővércsalád tagjai a Szűzanya példája alapján a kegyelem segítségével és önnevelés által egyre jobban megvalósítsák a nők eszményét és hivatását. Ebben nagy szerepe van a többéves képzésnek is, amely által a fiatal nők egyre jobban megismerhetik a nővércsalád máriás életstílusát, elmélyíthetik hivatásukat, hitüket.

A közösségben a megszentelt élet különböző formái is megtalálhatóak. Vannak nővérek, akik közösségben tevékenykednek,  mások a világban egyedül élnek. Ezen kívül vannak, akik egy másik kontinens országába kapva hivatást a missziós nővérek csoportját választották, illetve akik a kontemplatív, szemlélődő életben látták meg Isten hívását számukra.

Mára a nővérek közössége a világ minden kontinensén megtalálható. A különböző helyeken és szolgálatokban szeretnék átfogóan segíteni a lányok, a nők és a családok életét. Ebben központi szerepet kap a szeretetszövetség Máriával, amely megerősíti és küldetésre hívja a nővércsalád és Schönstatt minden tagját nap, mint nap.